dinsdag 26 februari 2013

Geef terug die bevalling!


Bevallen is helemaal geen strikt medisch technisch proces zoals steeds vaker te horen en te lezen is. Bevallen is een autonoom, fysiologisch, neuro-hormonaal gestuurd proces, waarbij sociaal psychologische en spirituele zaken een even belangrijke rol spelen. Spontane bevallingen rond de uitgerekende datum vragen nauwelijks om medisch technische hulp. Spontane bevallingen  vragen om ‘voor vrouwen’ bekende te vertrouwen begeleiders, die het fysiologische proces kennen en doorgronden en in staat zijn dat wijs te faciliteren. Helaas zijn er daar weinig van.
Omdat het proces autonoom en meer sociaal dan medisch van aard is, moeten vrouwen het zelf doen. Hun lijf doet het werk en ze moeten het autonome proces zelf faciliteren, zij moeten de unieke signalen volgen en die vooral niet tegenwerken. Daarvoor hebben zij vrijheid en controle nodig. Ze moeten ‘zelf’ kunnen doen en laten. Ja, dat weten we al eeuwen.
Sinds de 17de eeuw zien veel professionals dat anders en eigenen het proces stukje bij beetje zich toe. Leerboeken staan er vol van.
Wie doet de bevalling vragen we op straat aan zwangere vrouwen. De dokter of de vroedvrouw? We noemen dit cultuur. Het is dagelijks observeerbaar. Is dit gedrag het product van de medische cultuur sinds de invoering van instrumenten om bevallingen te verkorten of is het een eindproduct van het sociaal competitieve (leer) proces dat wij vrouwen eeuwen voorleefden; dat we aan de ideeën en technieken van mannen meer waarde hechten, dan aan het oergevoel van vrouwen en de ideeën en ruime ervaring van wijze vroedvrouwen of moet het medisch georiënteerde gedrag van het regelen en controleren van spontane bevallingen met veel techniek en meten bij springlevende gezonde vrouwen en baby’s opgevat worden als een gedragspatroon of cultureel gedrag (Cosmides & Tooby, 1992)? Voer voor sociologen en psychologen.
Wat we dagelijks zien en wat vrouwen dagelijks ervaren bij spontane bevallingen is dat professionals (dokters en verloskundige alike) sturen en controleren om zelf controle te houden. Vrouwen volgen zonder veel morren. Slechts enkele vrouwen zijn zeer radicaal en opstandig, na vaak zeer slechte ervaringen en besluiten de zaken helemaal zelf te regelen, ‘the freebirth movement’.
Het is dus een redelijk stabiel patroon in onze cultuur dat vrouwen gedurende bevallingen BIJNA alles doen wat ze wordt opgedragen. ‘Liggen’ en ze gaat liggen, alsof ze hondjes zijn.  De vrouw legt zich tijdens de spontaan begonnen en normaal verlopende bevalling er (letterlijk) bij neer en geeft zo haar autonomie en eigen verantwoordelijkheid weg. Hulpeloos op de rug met de benen omhoog. Erger kan het niet. Zo kan ze haar eigen signalen helemaal niet meer voelen, laat staan volgen en zo stagneert het proces dus nogal vaak. Dan is medische hulp nodig en wordt er achteraf gezegd ‘hoe goed het is’ dat er ingegrepen kon worden, terwijl bij lopen en staan stagnatie en de bijgevolgen van stagnatie veel minder voorkomen. Een zichzelf voorspellende profetie.
Schier onmogelijk is het voor vrouwen om ‘NEE dat doe ik niet’ te roepen als zij volop aan het ontsluiten is en doorlopend oxytocine produceert. De oxytocine flow maakt het vrouwen onmogelijk te vechten, immers als zij gaat tegenstribbelen stopt de oxytocine output, doordat adrenaline de overhand krijgt. Weg weeën. De oxytocine flow ontspant en maakt vrouwen meer volgzaam. Dat weten professionals intuïtief al eeuwen, want zelfs de meest brutale meid is dan volgzaam.
Zo ontstond dus de huidige Nederlandse verloskundige cultuur. Het is tijd om die cultuur te veranderen. Geef vanaf vandaag de bevalling terug aan de vrouw! Laat vrouwen hun eigen gang gaan, 'stimuleer ze alleen maar rechtop blijven' tijdens bevallingen, zodat ze in staat blijven de eigen unieke signalen te volgen.
Gebruik de ‘Tien TOP Tips voor normaal bevallen’ als evidence en ga aan de slag met de slogan De bevalling, die is van vrouwen!
Cosmides, L., Tooby, J. (1992). The Psychological Foundations of Culture. In J. H. Barkow (Ed.). The Adapted Mind: Evolutionary psychology and the Generation of Culture. New York: Oxford University Press.
Keijzer Gré, Oudshoorn Tine (2009). Tien Top Tips voor normaal bevallen. Tijdschrift voor verloskundigen, 34(1),142-143. http://vvah.artsennet.nl/Nieuws/Artikel/Tien-TOP-Tips-NORMAAL-BEVALLEN-HAPPY-BIRTH.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten