donderdag 28 maart 2013

WAT ZIJN ONZE DRIJVEREN?

           
  


 
Motivatie is de kracht die ons bewust en onbewust voortduwt om iets te bereiken. Een doel, een bepaalde richting. Motivatie kan voortkomen uit een wens, uit nieuwsgierigheid of er kan druk van buitenaf zijn, die ‘dwingen’ dingen te doen. Drijfveren, ‘motivatie-stijlen’, verschillen voor de verschillende situaties en onderwerpen, maar zijn er desalniettemin. We kunnen onze drijfveren gebruiken, vooral als we iets nieuws willen gaan doen of iets willen veranderen. Drijfveren geven ons inzicht in de manier waarop we dingen doen, oppakken, leren en verwerken. Als we de eigen belangrijkste drijfveren kennen, dan kunnen we snel situaties herkennen en doorzien en daarmee beoordelen of ze aan onze behoeften en het doel wat we hebben voldoen. Daarmee worden we dus meest effectief.

Vijf – tien minuten zijn genoeg om de eigen drijfveren te leren kennen. Print deze tekst uit en beantwoord de onderstaande vragen.

Begin met het lezen van de dikgedrukte woorden in de linkerkolom. Kies daarna ‘snel’ één van de korte statements die er achter staan. Kies dat statement wat momenteel het beste bij je past, behalve bij de vragen die over ‘vroeger’ gaan. Zet een kruis op het statement dat je kiest.Tel daarna de kruisen in de kolommen, van boven naar beneden, op en noteer het totaal, per kolom, onder in het vakje.

De vragen leveren geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden op en geven geen oordeel. De som van je persoonlijke keuzen bieden je zicht op je persoonlijke drijfveren.
IK BEN TROTS ALS IK
Dingen voor elkaar krijgen
Mensen kan helpen
Over dingen kan doordenken
IK DENK HET MEESTE AAN
Wat er hierna komt
Mensen
Ideeën, plannetjes
OM TE ONTSPANNEN HEB IK DE NEIGING OM
Alles te doen wat zorgt dat ik ontspan
Beetje rondhangen en met vrienden kletsen
Lezen, internetten
IK HOU ER VAN DINGEN TE DOEN
Nu meteen, of volgens planning
Als het iedereen uitkomt
Als het goed voelt voor mij
OP OF VIA INTERNET HOU IK VAN
Dingen opzoeken en terugvinden
E-mailen, forums bezoeken, chatten
Beetje rondkijken, rond surfen
PROJECTEN ZOUDEN MOETEN
Op tijd klaar zijn
Gedaan worden in groepen
Zinvol voor mij zijn
OP SCHOOL HIELD IK VAN
Constant vragen stellen
Vrienden maken
Onderzoeken
SCHEMA’S EN PLANNINGEN
Houden dingen overzichtelijk
Helpen mensen samenwerken
Zijn een nuttig instrument
IK WIL HERKEND WORDEN AAN HET FEIT DAT IK
Netjes ben, georganiseerd productief, efficiënt en punctueel
Op mensen let, vriendelijk ben, eerlijk, attent en zorgzaam
Slim ben, dingen ontdek en problemen oplos
BIJ HET TOT STAND BRENGEN VAN DINGEN
Maak ik af waar ik aan begon
Vermeld ik de bijdragen van andere mensen
Volgens mij is leven een reis, geen doel

TOTAAL


Doel:

Relatie:

Leren:

De kolom met het hoogste aantal kruisen, geeft je ‘primaire’ drijfveer aan. De kolom met het een-na-hoogste aantal geeft je tweede drijfveer aan. Over het algemeen springt één gebied er uit en zit er wat overlap in een tweede gebied.

Je eerste drijfveer:

Je tweede drijfveer:

Als je doelgericht bent, zullen je waarschijnlijk je doelen proberen te bereiken via een rechtstreekse en duidelijke route. Daarbij maak je gebruik van een referentie, een boek, je computer, of je belt iemand die er veel over weet – het is maar net, wat er beschikbaar is. Je houdt ervan mensen persoonlijk te ontmoeten, omdat dat volgens jou de meest effectieve manier is om dingen te regelen. Leren op zich vind je niet zo veel aan.

Als je relatie-gericht bent, doe je aan dingen mee vanwege de sociale contacten. Als je mensen ontmoet en met ze omgaat, dan leer je het gemakkelijkst. Je houdt er in de regel niet van om alleen en onafhankelijk te werken en je aandacht puur op het onderwerp te richten in plaats van op de mensen, omdat dat de interactie weghaalt die belangrijk voor je is.

Als je leer-gericht bent, wordt je gedreven door de praktijk van het leren zelf. Je zoekt naar kennis-voor-de-kennis en je raakt gefrustreerd als je langer bezig moet zijn met procedures en processen dan met het werkelijk vergaren van kennis.

Er is een vierde drijfveer, die hier niet aan bod komt, omdat hij ontzettend weinig voorkomt. Het is de zgn. kick-gerichte drijfveer. Dit is niet zozeer gericht op bepaalde zaken, als wel wég van alles wat mensen ‘belemmert’. Dat wil niet zeggen, dat kick-gerichte mensen geen doelen kunnen bereiken of relaties onderhouden, maar als iets naar hun gevoel te veel tijd of belemmeringen oproept, raken ze onrustig en gefrustreerd. Als je kick-gericht bent, dan ben je waarschijnlijk impulsief en dat wil je ook blijven. Je zoekt de kick en vlucht voor alles wat dat niet te bieden heeft. Iedereen voelt of gedraagt zich wel eens impulsief en we hebben allemaal wel eens de drang om los te breken als we ons belemmerd voelen, maar meestal buigen we die drang een beetje om, in plaats van er meteen op te reageren en ons daardoor te laten leiden.


Marcia L. Conner, 1993-2002. All rights reserved.

  
Biezenmortel, januari 2004.
Bewerkt voor blog happybirthnederland, Epen, maart 2013.
Foto afkomstige uit eigen collectie. Beeldje van Olympisch sportster. Olympisch museum, Olympia, Griekenland, 2011.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten