donderdag 9 februari 2012

Happy Nederland


Nederland, land van vrijheid en blijheid.  


In heel Nederland kun je thuis bevallen met een eigen verloskundige of huisarts, als je zo slim bent, goed om je heen te kijken en navraagt over wie, wat doet en tegen welke prijs.

Ja, we betalen voor verloskundige zorg, ziektekosten verzekering en het kost extra geld, om een eigen verloskundige bij de bevalling te hebben, omdat die service nog niet in het basispakket zit. Er zijn verloskundigen die dat type persoonlijke service wel geven zonder extra betaling. Deze nobele dames hebben daarvoor weloverwogen ethische redenen.


Verder is er in de eigen leefomgeving in Nederland een ziekenhuis dat 24/7 uur specialistische verloskundige service biedt als dat nodig is. De filosofie hierachter is 'extra zorg waar nodig, adequaat en dicht bij huis'.


Voor een optimale beval structuur met thuisbevallingen heb je, betrouwbare specialistische verloskundige back-up service van ziekenhuizen nodig. Heel vaak is die back-up service overigens niet nodig, de verloskundigen en huisartsen zijn bekwaam, hebben de tijd en ze kennen de vrouwen, dat helpt vrouwen om gewoon thuis en in alle rust te kunnen bevallen.


Praktisch als wij Nederlanders zijn hebben we de service en de betaling daarvoor, zeer lang geleden goed geregeld. We zijn één van de weinige landen in de wereld die hier meer dan honderd jaar ervaring mee hebben. Maar binnenkort niet meer. Ziekenhuizen gaan zorg concentreren en sluiten de verlos afdelingen die weinig of geen profit opleveren. Weg back-up service, zoek het maar uit.....


Bevallen is zeker niet zo gevaarlijk als wel wordt voorgesteld in de media en gezegd wordt door mensen die geen reeks van meer dan 250 thuisbevallingen hebben begeleid. Maar back-up service heb je wel bij nodig!

Er is al jaren een campagne aan de gang om thuisbevallen in Nederland te ontmoedigen. Niet omdat de thuisbevalling onveilig of onverantwoord is, maar voor de Euro's die de ingrepen bij bevallingen voor de specialisten en/of voor de ziekenhuizen opleveren. Aan back-up service alleen wordt niet verdient.


Hoe meer gezonde vrouwen na een ongecompliceerde zwangerschap in een ziekenhuis bevallen, hoe meer ingrepen er plaats vinden, weten we uit onderzoek.


Uit eigen ervaring weet ik van de 24 uurs bevallingen dat je met de betrokken vrouwen meegezogen wordt met de medische kijk op bevallen in de ziekenhuizen. Er wordt op je gelet en je wordt daardoor, veronderstel ik, actiever (meer interventies) dan bij thuisbevallingen. Het effect ervan is cumulatief, de ene interventie roept de volgende op en kan eindigen in de noodzaak specialistische hulp in te roepen.


Uit de ziekenhuis cultuur komt verder veel bangmakerij over beval risico's voort. Het verkeerde perspectief over gewoon bevallen is daar de grootste oorzaak van. Optimaal is de omgeving niet, vrouwen worden afhankelijk gemaakt en in bed gelegd en dat werkt averechts en verstoort soepel verloop van een normale bevalling.


Dus aan de slag dan maar en niet meer overdrijven over die risico's. Vrouwen die de zwangerschap gewoon doorkomen kunnen thuis bevallen en dat is feest.


De specialisten en ziekenhuizen die hun zorgplicht en maatschappelijke verantwoording ontlopen door de verlos afdelingen te sluiten moeten we 'NU' teruggeroepen. Zij dienen betrouwbare specialistische verloskundige back-up service te bieden. Waarvoor zijn ze er anders?


Het gaat om vertrouwen, vrouwen zullen de zwangerschap, bevalling en het moederschap in vol vertrouwen moeten beleven en ervaren en het proces zien als een normale, 'bijzondere' levens gebeurtenis. Zij moeten net als hun moeders overtuigd zijn van het eigen vermogen een kind zelf te baren.

 Vrijheid, blijheid en authentiek kunnen zijn, zelf kiezen en zelf regelen? Typisch Nederlands of een universeel mensen recht?Http://petities.Nl/petitie/afdeling-acute-verloskunde-meppel-moet-blijven

http://petities.Nl/petitie/recht-op-autonome-keuze-voor-zwangeren

 Herbevestig a.u.b. je ondertekening van de beide petities via de mails die je erna ontvangt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten