woensdag 6 juni 2012

Happy after all?


De uitkomsten van de conferentie Human Rights in Childbirth op 31 mei en 1 juni jl. zijn uitermate hoopgevend voor het 'recht' doen aan vrouwen en kinderen en het kunnen creëren van betere condities voor normaal of spontaan bevallen in ons land. Zie de blogs http://verloskunde.slingeland.nl/blog/Algemeen/Congres%3A+human+rights+in+child+birth+%23Birthhr/28/260 en http://www.vroedvrouwenradicaal-rebekka.blogspot.nl/

   
Een solide basis. 

Buitenlandse prominenten en experts heb ik gevraagd wat zij van de 'mood' van de conferentie en de richting vinden; of we het zo gaan redden in NL? Ja, de goede weg, maar blijf alert en wees helder.

De vrouw centraal, geïntegreerde zorg, zorg die gecentreerd is rond vrouwen en doorlopend uitgaat van haar individuele behoeften en belangen zoals verwoord in de vroedvrouwentheorie. De zorg is individueel en het zorgsysteem voegt zich naar de behoeften en belangen van individuele vrouwen en vrouwengroepen met speciale behoeften. Geen één model fits all, kies voor het 'vroedvrouwen model van zorg'.

Enkele statements en verklaringen
 • 'Dat de rechten van vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling vanaf vandaag overal en altijd gerespecteerd worden'.
 • 'Dat er naar vrouwen geluisterd wordt en aan vrouwen gevraagd wordt wat zij willen'.
 • 'Dat alle vrouwen (in ons land) binnen de kaders van de WGBO optimaal geïnformeerd worden, de tijd krijgen om te kunnen overwegen en om zelf te beslissen'. 
 • 'Dat vrouwen alle vrijheid hebben te kiezen voor de plaats van bevallen, er geen barrières worden opgeworpen voor die vrije keuze en ook geen verlosafdelingen gesloten worden uit overwegingen van efficientie'. 
 • 'Dat de VIL Verloskundige Indicatielijst genuanceerd en gewogen gebruikt wordt als leidraad'.
 • 'Dat evidence bij de risico selectie slechts één factor is en de sociale context en de eigen overwegingen van de vrouw na diepgaand 'open' bespreken' bepalend zijn en de vrouw uiteindelijk bepaald'.
 • 'Dat de keuzes van vrouwen gerespecteerd worden en er altijd aan de zorgplicht voldaan moet worden'.

If we want to incorporate human rights in childbirth systems to achieve the MDG’s (Millenium Development Goals) then we must change the biomedical model and replace it with a Human Ecology Model.
What a Human Ecology Model is, is open for discussion and needs to be co-created. We give here some ingredients for this model.
 •  Simulate the development of guidelines that take into account Human Rights, Women’s Physiology and Women’s Needs. Women’s needs can be cultural, social, emotional, psychological, familial and kinship among others.
 •  Change expert oriented models towards models where women can support and learn from each other. Peer to peer learning is a strong method for change.
 • The core is that we need to work with and in communities and groups. Example of this are the Centering Health Programmes that are currently running in the US and Netherlands. A radical shift from the Risk Approach to Saluto Genesis and Social Determinants for Health.
 • Empower traditional midwives, doula’s* and university midwives that they not only feel empowered but also carry out their strength towards other players in the child birth system. Give midwives and doula’s* a stronger position.
 • Regarding the concept Robbie Davis-Floyd presented at the Human Rights in Childbirth Conference and where Anna Verwaal and myself are working on we believe that “The rise of the post-modern midwife can merge from collaboration between the pre-modern midwife, doula* and the university midwife”. *Doula’s were not spoken about in the group but I felt that as an omission that is why I added it.
 • And last but not least. The Human Ecology Model is grounded in believe that Women are capable of making their own decisions.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten