zaterdag 18 augustus 2012

Iedere vrouw in je praktijk is een investering

Eindelijk en welverdiend vakantie en dan slaat de twijfel toe. Hoe kom ik mijn praktijk uit zonder schuldgevoel. Wat zegt die twijfel, wat is de boodschap?
Sommige vrouwen kijken je verwijtend aan als je zegt dat je er een paar weken niet bent. Jij een paar weken hier niet ‘dat kan niet’!  Ze schieten in de stress en je gaat erg ver met ze mee, probeert ze  comfort en troost te bieden. Ze kunnen bevallen zonder jou, dat weet je en dat zeg je ze ook, ze moeten het toch altijd zelf doen enz. Soms is er verwijt, ik heb je gezegd dat …..  
Als er een botsing van komt en vrouwen overstappen naar een andere praktijk, dan ga je de zaken anders aanpakken. Als je erg gekwetst bent zul je afstand nemen en je investeringen in vrouwen gaan verminderen. Misschien bij een volgende vakantie erg laat of helemaal niet meer melden dat je er niet bent. Herken je dit?  
Andersom kan ook. Meer investeren, nagaan wat beter kan om problemen een volgende keer te voorkomen. Ik verwees eens voor er ‘echt’ problemen zouden ontstaan gedurende mijn afwezigheid een specifiek voor mij gekomen dame terug naar de specialist, om mijn waarneemster ellende te besparen. Niet goed uiteindelijk, maar wel met de beste bedoelingen …..  
Wat is er aan de hand? Er is geïnvesteerd in de relatie van twee kanten en dat moet nestjes afgehandeld worden. Het allerbeste is dat de relatie niet onderbroken wordt, je investeert er veel in en het hele proces afwerken zonder onderbrekingen blijkt het meeste op te leveren. Het geeft rust en voldoening bij zowel vrouwen als verloskundigen.
De twijfel is een teken van verbondenheid door de investeringen in elkaar. Ken je ook het fenomeen dat je de dagen voor je aangekondigde vertrek meer bevallingen begeleiden zal dan normaal. Ben je koud terug of daar barst ‘het’ los, bevalling na bevalling in je kleine praktijk.  
Dat is de bijwerking van de opbouw van een relatie, een teken van verbinding met elkaar, zich gekend weten en vertrouwen. Vraag het maar na bij vrouwen; ze geven je zeer verhelderende antwoorden hierover. Als ‘het’ er niet is, vond er hoogstwaarschijnlijk geen relatieopbouw plaats en zal het jullie beiden weinig uitmaken. Zelden zullen vrouwen dat overigens zeggen.   
Ik leerde in de praktijk van alledag ook dat je goed moet matchen met je vaste collega en of waarneemster. Te grote verschillen in opvatting en aanpak werkt niet goed uit, wel moet je beiden kritisch op elkaar kunnen zijn.
In mijn laatste praktijk periode werkte ik 5 jaar onafgebroken met een vaste uitermate goed bij mij passende collega. Zij werkte 1 maal 24 uur per week en om de week een weekend van 48 uur. Vrouwen leerden ons beiden kennen. Sommige vrouwen veronderstelden dat we evenveel dagen werkten.  Ideaal, maar dan werd het vakantie en kwam de vaste waarneemster, die wel de vrouwen had leren kennen (één of twee maal gezien), maar onvoldoende voor het opbouwen van een relatie. Ook blijkt nu dat ‘drie’ te veel is voor zwangere vrouwen en twee verloskundigen de beste resultaten opleveren in onze cultuur.
Het is dus het fenomeen van verbondenheid door wederzijdse investeringen. Relatie opbouw, er ontstaat een band en wederzijds vertrouwen opbouwen krijgt de kans.  De relatie kan met de juiste aanpak uitgroeien tot gelijkwaardige samenwerking waarbij de verloskundige met goedvinden van de vrouw actief kennis en vaardigheden competitief inzet voor haar succes. Denk hierbij aan het specifiek behartigen van belangen van vrouwen met een specialisten team en/of met andere groep of dienst. Dit heet een partnershiprelatie, vrouwen participeren actief, hebben autonomie en wij faciliteren dat .
Wat er dus aan de hand is heeft alles te maken met de investeringen die je bewust of onbewust gedaan hebt, omdat je het waard vindt je in te spannen voor vrouwen. Je neemt door die investeringen en de band die erdoor ontstaat, met moeite afstand, kan niet wegkomen uit je werk. Nadeel? Misschien wel, maar wat is het alternatief? Werken in een grote groep en steeds andere vrouwen zien. Nooit een band opbouwen. ’A hell of a job’ stelt een Engelse collega in de serie Midwives van BBC (BBC 2, aug/sept/2012), altijd snel en gericht contact maken en tegelijk je realiseren dat het oppervlakkig blijft en vrouwen ruim voor de bevalling al een relatie nodig hebben om maximaal te kunnen presteren. Inderdaad werkt relatieopbouw positief door  en heeft positief effect op het verloop van de bevalling. Wat je investeert gedurende de zwangerschap, krijg je terug gedurende de bevalling.
Het is ook niet zo gek dat we het prettig vinden om relaties met vrouwen op te bouwen. We zijn zelf vrouwen en hebben daar behoefte aan. Tegelijk blijft van belang helder met elkaar te communiceren en de achtergronden van emoties aan beide zijden te leren lezen en te verwoorden in de gesprekken die gevoerd worden. Spreek maar uit dat er een band is ontstaan en dat je het moeilijk valt om nu niet bij de bevalling aanwezig te zijn. Denk als je steeds opnieuw moeite hebt weg te gaan eens aan een werkplan dat het probleem voorgoed voorkomt.
Hoe komen we verder met het effectief werken met vrouwen dat hen echt goed doet en ons vrijwaart van schuldgevoel en conflicten als we met vakantie gaan of een aantal dagen afwezig zijn?
Caseload verloskunde. Een vorm van werken die gericht is op relatie opbouw en veel  daarbij specifieke investeringen vraagt om vrouwen het maximale uit zichzelf te laten halen. Dat kost meer kennis, vaardigheden en tijdsinvestering en gericht werken aan die relatie. Dat kan alleen met een kleinere hoeveelheid bevallingen per jaar. Max. 50 volledige zorgeenheden per jaar voor een normaal jaarsalaris staan hier internationaal voor. Alleen met dit lagere aantal volledige zorgeenheden kan de garantie aan vrouwen gegeven worden voor de doorlopende relaties en heb je voldoende tijd voor jezelf als professional. Bij lage SES groepen zoals praktiseren in ‘Prachtwijken’ ligt het aantal volledige zorgeenheden bij caseloadverloskunde op 35 per jaar. Samenwerken met een collega die in hetzelfde zorgpatroon werkt en bij je past voor de back up service is een onderdeel van de basisvoorwaarden in het caseloadcontract. Bij wens voor part-time werken door verloskundigen wordt het aantal te begeleiden vrouwen per jaar door de betreffende verloskundige verlaagd.
Om over caseloadverloskunde te gaan nadenken moet je kunnen loslaten en niet denken aan dat het allemaal efficiënt en snel moet of dat ons werkpatroon moet lijken op het meest gangbare.
Motiverend is dat organisatieonderzoek uitwijst dat de volledige, uitdagende taken bij caseloadverloskunde, meer bevredigen en minder belastend zijn voor verloskundigen dan werken in een dienstenstructuur.
Door na te gaan denken over de kracht van relatieopbouw met vrouwen kom je zelf een heel eind. Als je bemerkt dat je slecht loskomt van de praktijk ben je waarschijnlijk al een heel eind op weg. Dan zou het al zo kunnen zijn dat je klaar bent om voor echte caseloadverloskunde te kiezen. Geen zin of nog niet zover, begin er ‘as je blieft’ niet aan.
Dus behoefte aan meer diepte en langdurige relatieopbouw met vrouwen? Doen. Door een zorgpatroon te kiezen dat de vrouw de leider maakt in de relatie maak je een vliegende start. Kijk daarvoor eens in de Tien Top Tips voor normaal bevallen. Daarmee schep je bijna vanzelf de mogelijkheid voor vrouwen met jou een contract te sluiten voor haar zorg. Je committeert je zo aan haar wensen en behoeften, namelijk doorlopende zorg en je zult haar persoonlijk begeleiden tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Na overdracht of verwijzing loopt je zorg door en speel je de rol van casemanager.
Dus ben je caseload verloskundige en van plan volgend jaar in augustus met vakantie te gaan, dan neem je geen vrouwen aan rond augustus en ga je pas weg als mevrouw Jansen, uitgerekend half juli 2013, haar kraambed is afgesloten, nadat ze 2 weken over tijd spontaan beviel.
Ten overvloede, voor deze caseloadverloskunde is een ander contract nodig dan we nu hebben, want dit wat hierboven beschreven is en nog meer specifieks uit de caseloadverloskunde is niet haalbaar binnen het huidige contract.
10 punten op een rijtje waarom investering in- en relatieopbouw in de gewone verloskunde van belang is;
1.       Tijdens de zwangerschap vinden er in de moederlijke hersenen een aantal opvallende veranderingen plaats. Daardoor hebben vrouwen, naarmate de zwangerschap vordert, een verhoogde behoefte aan vertrouwde relaties en hechtere sociale banden 1,2.
2.        Evolutionaire psychologen stellen vast dat 65% van onze professionele contacten sociale interactie zijn, een activiteit die we uit efficiëntie uit onze patiënt/cliënt contacten, ook gedurende de zorg aan gezonde vrouwen, hebben gehaald 3.
3.       Vrouwen helpen andere vrouwen beter als zij er een relatie mee opgebouwd hebben 4. 98.4% van de Nederlandse verloskundigen is vrouw 5.
4.       Eén van de meest belangrijke voorwaarden voor normaal verloop van zwangerschap, bevalling en kraambed is dat vrouwen gericht en persoonlijk begeleid worden. Gerichte persoonlijke aandacht in combinatie met relatieopbouw zorgen voor de opbouw of het herstel van vertrouwen in eigen kunnen, welbevinden en stressreductie bij vrouwen. Het motiveert vrouwen en bevordert daardoor het vertrouwen in een goede uitkomst van zwangerschap en bevalling 1,6-10.
5.       Relatieopbouw creëert ruimte voor werken naar de piekprestatie, het baren. Relatieopbouw   biedt ruimte om te werken met nieuwe kennis uit de biosociale en neuro-hormonale wetenschappen in relatie met de fysiologie van de voortplanting. Dit om optimale fysiologische condities te creëren voor individuele foeto-maternale-neonatale aanpassingen gedurende zwangerschap, bevalling en kraambed 1.2.11.
6.       In 2007 toont Yvonne Fontein met haar representatieve onderzoek aan dat persoonlijke begeleiding van vrouwen door maximaal twee verloskundigen die werken in een standaard Nederlandse 1ste lijn verloskundige praktijk erg de moeite waard is. In deze praktijken leren vrouwen de verloskundigen persoonlijk kennen en treffen zij de bekende verloskundige tijdens de bevalling en het kraambed. Uitkomsten: significant minder interventies (plaatsen van een episiotomie) en verwijzingen.  De verwijzingen reduceren tot bijna de helft in vergelijking met die van grote groepspraktijken (5 of >5 verloskundigen). Er bevallen meer vrouwen thuis, er is significant minder behoefte aan pijnbehandeling en vrouwen zijn veel meer tevreden met de bevalling en de geboden verloskundige zorg 12.
7.       Bij de inrichting en uitvoering van verloskundige zorg moet terdege rekening gehouden worden met sociale aspecten en de omgeving waarin vrouwen en hun families leven. Zij beïnvloeden haar zwanger zijn, bevallen en moederen in grote mate6,13.
8.       De combinatie ‘relatieopbouw’ +  ‘continuïteit van zorg door maximaal twee verloskundigen’ is uitermate geschikt om flexibel in te gaan op de behoeften en belangen van de populatie die de praktijk bedient. Het blijkt de meest profijtelijke vorm van verloskundige zorg voor gezonde vrouwen bij zowel lage als hoge SES 6,13.
9.       Relatieopbouw en continuïteit van zorg zijn de twee hoofd principes uit het midwifery model of care of vroedvrouwen model van zorg.  Met de aanname dat zwangerschap, bevallen en moederen meer sociale dan medische aangelegenheden zijn  vormen zij de basis van een model van zorg dat gestoeld is op een gedegen theorie en eeuwenoude tradities 7,8,14,15. 
10.   Het vroedvrouwen model van zorg bezorgt vrouwen controle en autonomie. Het genereert opvallend goede uitkomsten voor moeder en kind. Het model ondersteunt de opbouw en groei van de moeder-kindrelatie (binding), bevordert de borstvoeding en zorgt voor significant betere uitkomsten van bevallingen, significant minder medische interventies als een episiotomie, kunstverlossingen en meer welbevinden. Vrouwen zijn door ervaringen met de zorg in het vroedvrouwenmodel van zorg, meer slagvaardige moeders. Consistent en langdurig toegepast zorgt het vroedvrouwenmodel van zorg voor significante vermeerdering van spontaan verlopende zwangerschappen en bevallingen en meest opmerkelijk, nemen vroeggeboorten af in de populatie7,8,12,16,17.
De boodschap van de twijfel waarmee ik begon is dat er iets veranderen moet. Er vindt blijkbaar relatieopbouw plaats in de werkrelatie met vrouwen en die kunnen we ‘beter’ gebruiken. Ga je gang met wat hier staat en maak er het beste van.
Succes, Tine.

1 Kosfelf, M., Heinrichs, M., Zak, P.J. et al. Oxytocin increases trust in humans. Nature; 2005: 435: 673-76.
2 Kim, P., Mayes, L.C., Wang, X. et al. (2010). The plasticity of human maternal brain: longitudinal changes in brain anatomy during the early postpartum period. Beh Neurosc; 124: 5: 695-700.
3 Dunbar, R.I.M. Gossip in Evolutionary Perspective. Review of General Psychology. 2004, Vol:8(2): 100–110.
4 van Vugt, M., De Cremer, D., & Janssen, D. Gender differences in cooperation and competition: The male warrior hypothesis. Psychological Science. 2007,18,19-23.
5 Hingstman, L., Kenens, R. J. Cijfers uit de registratie van verloskundigen. Peiling 2011. Utrecht: Nivel, 2011
6 World Health Organization. Working with individuals, families and communities to improve maternal and unborn health. WHO department of making pregnancy safer. WHO: Geneva, 2009.

7 Guilliland, K., Pairman, S. The Midwifery Partnership. Monograph Series: 5/1. Wellington: Victoria University of Wellington, (1995). 
8 Pairman, S. Partnership revisited: Towards midwifery theory. New Zealand College of Midwives Journ 1999; 21: 6-12.
9 Oudshoorn C. Bevorderen spontane bevallingen, het verhogen van effectiviteit van vrouwen door partnership. Literatuur onderzoek. OU, NL, 2003.
10 Keijzer, Gré., Oudshoorn, Tine. Tien Top Tips voor normaal bevallen. Tijdschrift voor verloskundigen 2009;34:1:142-3.

11 Neumann, I.D . The advantage of living social: Brain neuropeptides mediate the beneficial consequences of sex and motherhood. Frontiers in Neuroendocrinology 2005; 30:483-496.

12 Fontein, Y. The comparison of low-risk women’s birth outcomes and experiences in different sized midwifery practices in The Netherlands. Women and Birth 2010;23:3:103-110.
13 Stuurgroep  zwangerschap en geboorte. Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Poeldijk: Akxifo, 2009.
14 Flint, C. Midwifery teams and case loads. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd, 1993.
15 Murphy-Lawless,  J.  Reading birth and death: a history of obstetrical thinking. Cork: University Press, 1998.
16 Hatem, M., Sandell, J., Devane, D., Soltani, H. Gates, S. Midwife-led versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database of Systematic Review. 2009,  Issue 3, 2009.
17 McLachlan, H.L., Forster, D.A., Davey. M.A., Farrell, T., Gold, L., Biro, M.A., Albers, L., Flood, M., Oats, J., Waldenström. U. (2012). Effects of continuity of care by a primary midwife (caseload midwifery) on caesarean section rates in women of low obstetric risk: the COSMOS randomised controlled trial. BJOG. 2012; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2012.03446.x.Geen opmerkingen:

Een reactie posten