vrijdag 21 juni 2013

Blijf er niet mee zitten ….

Bij zwanger zijn en bevallen komen emoties vrij die we niet kennen. Het is een hele belevenis, een groeiproces, een grote klus. De één zegt het voor geen geld te hebben willen missen en wil het graag nog eens overdoen, voor de ander is het een gruwel geweest, wat ze nooit meer wil meemaken en het liefst wegstopt, er niet over praat of leest.
Normaal is, de eerste tijd na de bevalling, mixed feeling te hebben. De ervaring en belevingen moeten haar plek vinden. Na enige maanden, 3 of meer…. vormt zich een stabiel beeld en komt er redelijke vrede met gevoelens en emoties.
Jammer is het, dat veel vrouwen, op dit moment zo’n 20 – 40 %, 3 jaar na de bevalling, er ‘nog niet uit zijn’ en over de bevalling ontevreden of verdrietig zijn. Dat is nogal wat. Bevallen is gezondheid en mag, in mijn ogen, niet ontaarden in jaren lange ontevredenheid en verdriet.
Allereerst moet mij van het hart, dat verdriet en slechte ervaringen door bevallen zoveel mogelijk moet worden voorkomen en als het er is, snel opgeruimd moet worden.
Verdriet en slechte ervaringen krijgen aandacht tijdens het kraambed en kun je bespreken tijdens de nacontrole 6 - 8 weken na de bevalling. Het moet helder zijn, voor zowel vrouwen als de begeleiders, wat goed en wat fout liep en hoe de bevalling is ervaren.
Voor jezelf is het erg belangrijk om de reden van dingen en handelingen te weten, dus om de gebeurtenissen te doorgronden en begrijpen en ze een plek te geven. Het is nogal wat, een kind krijgen.
TIPS
·       Maak alsnog een verslag van je bevalling, beschrijf zo objectief mogelijk wat je persoonlijke bevindingen zijn van de bevalling en wat en hoe je het hebt ervaren. Dit geeft je duidelijkheid.
·       ZIT je 3 maanden - of jaren na de bevalling nog met het verhaal van je bevalling. Neem dan contact op met je oude begeleider en vraag om een persoonlijk gesprek over die bevalling.
·       Bespreek samen je eigen verslag en de gegevens uit de status, de map waar de arts of verloskundige alles in heeft genoteerd over het verloop en de handelingen. De gegevens moetn 15 jaar bewaard blijven (WGBO). Spreek je tijdens dit evaluatie gesprek uit over je bevindingen en je ervaringen en praat alles wat je nog op je hart hebt helemaal uit.
·       Het gesprek over het verloop en de gebeurtenissen van de bevalling met de oude begeleider geeft je de kans het verloop anders en meer objectief te leren zien, zodat je zaken een plek en betekenis kunt geven en verder komt.
·       Lukt het je niet dit te organiseren, de oude begeleider is er niet meer of wil geen gesprek voeren, vraag dan bij Netwerk WOMAN network.woman@planet.nl om een adres bij je in de buurt voor een verwerking gesprek met een onafhankelijke, ervaren vroedvrouw counselor. Dit is een gericht gesprek van één tot maximaal twee maal één uur. Tijdens dit gesprek wordt ‘open‘ over je persoonlijke verwachtingen, ervaringen en gevoelens ten aanzien van die bevalling gesproken en ben je daarna zeer waarschijnlijk beter in staat de verwerking zelf af te maken.
·       Denk je dat het dieper zit en je er zo niet uitkomt, ga dan, via je huisarts, snel op zoek naar een eerstelijns psycholoog.

Blijf er asjeblieft niet mee zitten ....  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten