vrijdag 7 februari 2014

Inleiden, kan dat niet wat minder vaak?

De druk op vrouwen via professionals door protocollen zijn meest hinderlijk voor vrouwen die à terme zijn. Het maakt vrouwen en hun omgeving onzeker en bang, wat het spontane begin van de bevalling in de weg staat door oxytocine inhibitie. Het vertrouwen vermindert van vrouwen en daarmee vermindert de natuurlijke oxytocine flow. Ook het inleiden zelf is een ontkenning van wat fysiologische verloop van de zwangerschap en het normale begin van de bevalling moet zijn. Geduld zei Kloosterman ....... maar er is meer. 
Wij mensen krijgen evolutionair gezien nogal premature baby’s met erg grote hoofden.
Voor het welbevinden en de goede start van dat hulpeloze nog ongeboren kind met een relatief grote hoofd, vindt er ruim voor de bevalling mede onder invloed van onbekende en bekende stoffen als melatonine, uitstoot van oxytocine plaats, hetgeen de bevalling spontaan en op het juiste moment doet beginnen, vlot doet verlopen en moeder en kind beschermt.
Ruim voor de bevalling is al zichtbaar dat er oxytocine- uitstoot plaatsvindt bij de as moeders. Veel moeders lopen dan over van liefde voor hun ongeboren kind (Bergqvist, Katz-Salamon, Hertegard, Anand, Lagercrantz, 2010; Ceanga, Spataru & Zagrean, 2010; Khazipov, Tyzio & Ben-Air, 2008;  Mazzuca, et al., 2011).
Na de bevalling zorgt de grote hoeveelheid circulerende oxytocine voor de binding tussen moeder en kind, de vlotte geboorte van de placenta, de preventie van excessief bloedverlies en het toeschieten van de borstvoeding. Direct na een spontane bevalling kunnen vrouwen spontaan en zichtbaar collostrum produceren.
De medische wetenschappen achten het kunstmatig toedienen van het aanvankelijk natuurlijk verkregen oxytocine (pitruitrine) en nu de synthetische oxytocine voor, tijdens en na bevallingen al generaties ongevaarlijk, zonder dat langdurige effecten zijn onderzocht (Clark, Simpson, Knox, & Garite, 2009; Viero, et al., 2010). Bewezen is dat het toedienen van synthetische oxytocine aan de moeder tijdens de bevalling directe negatieve invloed heeft op het sociale gedrag (zoekgedrag) van haar nieuwgeborene na de bevalling (Olza Fernández, et al., 2012). Mogelijk treedt bij een percentage van de kinderen die blootgesteld worden aan extra oxytocine een blokkade op van het feedbacksysteem met lange- termijn effecten.
Dus allereerst is het zinnig om zuinig te zijn met synthetische oxytocine en is het ons geboden te zorgen voor een fysiologisch en spontaan begin van de bevalling. Hoe en wat?
Gedurende de zwangerschap wordt aanvankelijk de oxytocine productie geremd door progestagenen. Later in de zwangerschap vinden er in de moederlijke hersenen een aantal opvallende veranderingen plaats. Daardoor hebben vrouwen, naarmate de zwangerschap vordert, een verhoogde behoefte aan vertrouwde relaties en hechtere sociale banden (Kim, et al., 2010; Kosfelf, et al. 2005). Vrouwen zoeken al eeuwen tijdens zwangerschap en bevalling steun bij ervaren genereuze vrouwen. De onbaatzuchtige steun (partnership) en relatieopbouw bevordert bij zwangere vrouwen het herstel of de toename van vertrouwen in eigen kunnen, self-effcicay, motiveert en verhoogt daarmee locus of control, hun vertrouwen in de goede afloop van de bevalling wat van groot belang is om goed door de a.s. bevalling heen te komen (Murphy – Lawless 1998; Oudshoorn, 2003). De behoefte van vrouwen aan vertrouwde relaties heeft dus zin, omdat het zorgt voor vertrouwen van vrouwen en daarmee natuurlijke oxytocine uitstoot die de bevalling spontaan doet beginnen.
Door verbreding en verdieping van de kennis over de fysiologische neuro-hormonale situatie en veranderingen in paren en leren in te spelen op de fysiologische cyclus die vrouwen en hun partners doorlopen gedurende de zwangerschap, is inleiden te voorkomen. Zo zorgt een eenvoudige Zweedse of ontspanningsmassage aan het eind van de zwangerschap al voor voldoende oxytocine uitstoot om de balans te herstellen. Wat zou het mooi zijn als daar gebruik van gemaakt gaat wordt, in plaats van te vroeg te gaan strippen en psychologisch de druk opvoeren 'een wekelijkse massage'. Ook bewust het vertrouwen van vrouwen stimuleren is goed voor een spontaan begin van de bevalling.
Drs. Mary McNabb verloskundige en fysioloog verzorgt met ervaren trainers een leercyclus die ook in Nederland te volgen zal zijn door professionals en as ouderparen. Het doel is met de betere kennis uit de neuro-fysiologie, natuurlijker en speelser door zwangerschap, bevalling en kraambed te komen en daarmee het significant reduceren van inleidingen en bijstimuleren van bevallingen.
Het begeleidend onderzoek dat aan deze leercyclus gekoppeld is, moet uitwijzen dat vrouwen  vaker op tijd en spontaan beginnen met de bevalling als zij mee bewegen met de oxytocine en andere hormonale flow gedurende het tweede gedeelte van de zwangerschap. Ook zoekt ze naar meer inzicht door uitwisseling met professionals en paren om onzinnige protocollen te neutraliseren. 
Deze leercyclus loopt al enige jaren in het buitenland. De leercyclus wordt mede begeleid door Midwifery Business; midwiferybusiness@planet.nl (pssst ..... dit is reclame).
Literatuur
Bergqvist, L.L., Katz-Salamon, M., Hertegard, S. Anand, K. J., Lagercrantz, H. (2009). Model of delivery modulates physiological and behavioral responses to neonatal pain. Journal of Perinatology, 29, 44-50.
Ceanga, M., Spataru, A., Zagrean, A.M. (2010). Oxytocin is neuroprotective against oxygen-glucose deprivation and reoxygenation in immature hippocampal cultures. Neuroscience letters, 477, 15-18.
Clark, S. L., Simpson, K., Knox, G, E., Garite, T.J. (2009). Oxytocin: new perspectives on an old drug.  American Journal of Obstetrics and Gynaecology, 200, 35.

Khazipov, R., Tyzio, R., Ben-Air, Y. (2008).  Effects of oxytocin on GABA signalling in the foetal brain during delivery. In: Neumann, I.D., Landgraf, R. (Redacteur). Advances in Vasopressin and Oxytocin. Progress in Brain Research, 170, 243-257.

Kim, P., Leckman, J. F., Mayes, L. C., Feldman, R. W., Xin S., James E.  (2010). The plasticity of human maternal brain: longitudinal changes in brain anatomy during the early postpartum period. Behavioral Neuroscience, 124(5), 695-700.
Kosfelf, M., Heinrichs, M., Zak, P.J., et al. (2005). Oxytocin increases trust in humans. Nature, 435, 673-676.
Mazzuca, M., Minlebaev, M., Shakirzyanova, A., Tyzio, R., Taccola, G., Janackova. S., et al. (2011). Newborn analgesia mediated by oxytocin during delivery. Frontiers in Cellular Neuroscience, 29(1), 44-50.
Murphy-Lawless,  J. (1998). Reading birth and death: a history of obstetrical thinking. Cork: University Press.
Olza Fernández, I., Marín Gabriel, M, Malalana Martínez A., Fernández-Cañadas Morillo A, López Sánchez, F., Costarelli, V. (2012). Newborn feeding behaviour depressed by intrapartum oxytocin: a pilot study. Acta Pædiatrica, 101(7), 749-754.

Oudshoorn, C. (2003). Bevorderen spontane bevallingen, het verhogen van effectiviteit van vrouwen door partnership. Literatuur onderzoek voor het opzetten van een quasi experimenteel onderzoek. Faculteit sociale wetenschappen. Open Universiteit Nederland.
Viero, C., Shibuya, I., Kitamura, N., Verkhratsky, A., Fujihara, H., Katoh, A., et al, (2010). Oxytocin: Crossing the Bridge between Basic Science and Pharmacotherapy. CNS Neuroscience & Therapeutics, 16, 138–156.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten