zondag 11 mei 2014

Anders, samen en beter in de nieuwe verloskunde

 

‘Tien Tips’

 
1.       Onderscheid stimuleert elkaar om bij de les te blijven. Echelonering behouden en over de grenzen van de echelons heldere werkafspraken maken. Gezamenlijk komen tot een breed gedragen omschrijving van de fysiologische zwangerschap, baring en kraambed 1,2. Term integrale verloskunde schrappen.   

2.       Relatie opbouw. Ken de mensen met wie je samenwerkt. Voor alle vrouwen maximaal twee bekende professionals en structureel één op één contacten van ten minste 15 minuten met die bekende professional gedurende de gehele zwangerschap in alle echelons. Indien gewenst/mogelijk bekende professional tijdens de bevalling 2,3.

3.       Gebruik EB ijkpunt dagelijkse praktijk. Gebruik ‘Tien Top Tips voor normaal bevallen’ 4.

4.       Menskracht voor aandacht. Meer instroom van verloskundigen in de 1ste lijn. Meer studieplaatsen en het aantrekkelijker maken van het werken in de 1ste lijn d.m.v. caseload verloskunde contracten (LMC contracten). Potentieel van 40+ verloskundigen beter benutten (ervaring en levenswijsheid). GVO- en psycho-sociale trajecten opzetten, zodat verloskundigen beter de leefomgeving van vrouwen die zij bedienen leren kennen 5.

5.       Tijd en geld voor aandacht. Verlagen caseload vrijgevestigde verloskundigen van 105 naar 45/35 eenheden per jaar  6,7,8.

6.       Focus op fysiologie en normaal bevallen. Verlagen of gelijk houden instroom specialisten in opleiding obstetrie. Volume 2de en 3de lijn niet verhogen.

7.      Gebruik kennis en inzicht baringsmechanismen en de neuro - fysiologie. Speciale scholing en verdieping van de kennis over de fysiologie en neuro- hormonale fysiologie om zwangerschappen, baringen en kraambedden beter te laten verlopen 4,9,10.

8.       Beseffen eigen impact op vrouwen. Gestructureerde samenwerking met vrouwen. Vrouwen actief betrekken bij directe zorg, VSV’s, onderzoek en innovatie 5.

9.       Vertrouwen en zinnige zorg. VIL, Verloskundige Indicatie Lijst opschonen.

10.   Thuis is OK. Thuisbevalling niet extreem promoten. Optie gepland thuis bevallen blijvend gebruiken 11.
 
Literatuur

1 Roman, B. &.  van den Wijngaart, M. (2011). Naar een nieuwe balans in de geboortezorg   Strategische verkenning van optimalisatiemogelijkheden van de verloskundige zorg tijdens preconceptie, zwangerschap, bevalling en kraamperiode. IVA, beleidsonderzoek en advies,Tilburg.

2 Oudshoorn, Tine. (2010). Duurzame verloskunde. Tijdschrift voor verloskundigen,35:11:49-50.
3 Oudshoorn, C. (2003). Bevorderen spontane bevallingen, het verhogen van effectiviteit van vrouwen door partnership. Literatuur onderzoek voor het opzetten van een quasi experimenteel onderzoek. Faculteit sociale wetenschappen, Open Universiteit Nederland.

4 Keijzer Gré & Oudshoorn Tine (2009). Tien Top Tips voor normaal bevallen. Tijdschrift voor verloskundigen,34(1):142-143. http://vvah.artsennet.nl/Nieuws/Tien-TOP-Tips-NORMAAL-BEVALLEN-HAPPY-BIRTH.htm

 5 Hendry, C. (2003). Midwifery in New Zealand 1990-2003: the complexities of service provision. Proefschrift. University of Technology, Sydney, Australië. Faculty of Nursing, Midwifery & Health. http://epress.lib.uts.edu.au/dspace/handle/2100/256.

 6 Radical midwives, UK (2012). Caseload  midwifery vision. http://www.midwifery.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/The-Vision-2013.pdfndities.

7 NSW, Ministry of Health, (2012). Midwifery Continuity  Carer Model Tool-kit. http://www0.health.nsw.gov.au/pubs/2012/pdf/midwifery_cont_carer_tk.pdf

 8 NZCOM, (2014).Definition en scope of practice.  http://www.midwife.org.nz/in-new-zealand/definition-and-scope-of-practice/

 9 McNabb, M. (2014). Biologische en psycho-sociale aspecten van de voortplanting. Aangeboden ongepubliceerd artikel.
10 McNabb, M. (2011). Opportunity for midwives to contribute towards a reduction in perinatal mortality.  An educational research model proposal. Ongepubliceerd bijscholing programma.

11  de Jonge, A., Mesman, J.A.J.M., Manniën J., Zwart. J.J., van Dillen, J., van Roosmalen, (2013). Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study. BMJ, 346:f3263. doi: 10.1136/bmj.f3263 (Gepubliceerd  13 juni 2013).

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten